måndag 7 maj 2018

Uppdatering angående avslutningen mm

Hej!

De nationella proven duggar tätt och den här veckan är det dags för matematik. Övrig planering gör vi tillsammans med eleverna, men det blir mer och mer individualiserat eftersom en del har flera viktiga bitar kvar som måste klaras av före läsårsslut, medan andra ligger bättre till i tid.

Vi ville bara uppdatera er då det gäller planerna för avslutningen. Klassen har valt maträtt till lunchen på avslutningsdagen, alltså en lunch som de själva betalar. När det gäller kvällen har klassen haft en omröstning och beslutat att tacka nej till ÖIKs erbjudande. Det gör att vi som mentorer inte längre har någon överblick över vad som planeras för kvällen eller kan ge någon mer information, utan får helt lämna över till er föräldrar och eleverna.

Nästa vecka tar vi emot en stor grupp internationella gäster (40 elever och 11 lärare) inom det s k Erasmusprojektet. Många i klassen är engagerade i detta besök, vilket gör att hela klassen kommer att påverkas en del. På några lektioner kommer det att vara med gäster och på andra kommer det att vara ganska få som har den ordinarie undervisningen.

Hälsningar
Hans, Inger och Martina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar